Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Tin hoạt động

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ
Cập nhật: 28/3/2023
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ
Cập nhật: 17/3/2023
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ

Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà
Cập nhật: 7/3/2023
Kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trương và 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2023) - Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ DỰ KIẾN THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Cập nhật: 3/3/2023
MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ DỰ KIẾN THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cập nhật: 2/3/2023
Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà công bố thông tin về việc đính chính Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cập nhật: 1/3/2023
Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà công bố thông tin với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
Cập nhật: 21/2/2023
Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà công bố thông tin về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
Cập nhật: 28/11/2022
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán về việc kiểm toán BCTC năm tài chính kết thúc 31/12/2022 của Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lâp Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930-2022) và 12 năm Ngày phụ nữ Việt Nam
Cập nhật: 19/10/2022
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lâp Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930-2022) và 12 năm Ngày phụ nữ Việt Nam tại Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà (MCD) (18/10/2022)
MCD - Công bố thông tin về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch trên sàn Upcom (28/9/2022)
MCD - Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (26/4/2022)
MCD - Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (17/1/2022)
LAO ĐỘNG NỮ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ TRONG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2021 (8/3/2021)
TUYÊN DƯƠNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP - NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ LẠI CHO NGƯỜI ĐÁNH MẤT (19/2/2021)
Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (21/12/2020)
Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà hỗ trợ gia đình người lao động trong Công ty bị thiệt hại do lũ lụt. (21/10/2020)
Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Quảng trị tại CTCP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà (20/3/2019)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà (19/3/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (23/10/2017)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (9/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (13/9/2017)
Công ty CP MT và CT đô thị Đông Hà: Nỗ lực vì một đô thị sáng – xanh, sạch, đẹp (17/1/2017)
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà (1/12/2016)

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Thông báo