Chức năng, nhiệm vụ

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ SĐT: 3.562.389 - 0916053755 - EMAIL: moitruongdothidongha@gmail.com

 

Công ty TNHH một thành viên MT&CTĐT Đông Hà vừa vinh dự nhận Cờ đơn vị thi đua của Chủ tịch UBND Tỉnh phong trào thi đua năm 2015 tại Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2016 (ngày 17.3.2016)

Tin mới

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023
Cập nhật: 3/4/2024
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Cập nhật: 18/1/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Cập nhật: 18/1/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Cập nhật: 18/12/2023
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà công bố thông tin về nội dung dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024

MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Cập nhật: 30/11/2023
MCD - Công ty cổ phần Môi trường và Công trinh đô thị Đông Hà Thông báo về việc huỷ đăng ký chứng khoán tại tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
Cập nhật: 20/11/2023
MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỚI UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK HÀ NỘI VỀ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN SỐ 1123095/MOORE AISDN-DN VỀ VIỆC KIỂM TOÁN BCTC NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ

MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Cập nhật: 13/11/2023
MCD - Thông báo về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ
Cập nhật: 13/9/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ (20/7/2023)

Kết nối với chúng tôi

Đối tác hợp tác

 

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà đã làm tốt công tác thiết kế, thi công, quản lý hệ thống điện chiếu sáng đường phố, công viên. Xây dựng, quản lý hệ thống thoát nước đô thị. Quản lý, chăm sóc cây xanh đường phố, vườn hoa. Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và các dịch vụ đô thị khác... tạo vẻ đẹp cảnh quan cho đô thị. Xây dựng Đông Hà trở thành thành phố xanh, sạch , đẹp; phấn đấu đạt đô thị loại II trước năm 2020

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Album ảnh

Lịch

Lượt truy cập

0849933

Nổi bật

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023