Chức năng, nhiệm vụ

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ SĐT: 3.562.389 - 0916053755 - EMAIL: moitruongdothidongha@gmail.com

 

Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà vinh dự nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND Tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 và năm 2022 theo QĐ số 472/QĐ-UBND ngày 11/03/2016, QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh

Tin mới

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Cập nhật: 26/4/2024
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Cập nhật: 26/4/2024
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN
Cập nhật: 15/4/2024
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà thông báo về việc bán thanh lý tài sản

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH NĂM 2024
Cập nhật: 15/4/2024
Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Cập nhật: 15/4/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023
Cập nhật: 3/4/2024
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Cập nhật: 18/1/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Cập nhật: 18/1/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (18/12/2023)

Kết nối với chúng tôi

Đối tác hợp tác

 

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà đã làm tốt công tác thiết kế, thi công, quản lý hệ thống điện chiếu sáng đường phố, công viên. Xây dựng, quản lý hệ thống thoát nước đô thị. Quản lý, chăm sóc cây xanh đường phố, vườn hoa. Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và các dịch vụ đô thị khác... tạo vẻ đẹp cảnh quan cho đô thị. Xây dựng Đông Hà trở thành thành phố xanh, sạch , đẹp; phấn đấu đạt đô thị loại II trước năm 2020

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. HC - NS
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Album ảnh

Lịch

Lượt truy cập

1040500

Nổi bật

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024