Chức năng, nhiệm vụ

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ SĐT: 3.562.389 - 0916053755 - EMAIL: moitruongdothidongha@gmail.com

 

Công ty TNHH một thành viên MT&CTĐT Đông Hà vừa vinh dự nhận Cờ đơn vị thi đua của Chủ tịch UBND Tỉnh phong trào thi đua năm 2015 tại Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2016 (ngày 17.3.2016)

Tin mới

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ
Cập nhật: 13/9/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ
Cập nhật: 20/7/2023
MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1487/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ NGÀY 13/7/2023

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Cập nhật: 20/7/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Cập nhật: 28/6/2023
MCD - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

MCD - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Cập nhật: 28/6/2023
Công ty cổ phần Môi trường và Công trinh đô thị Đông Hà công bố thông tin Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Cập nhật: 6/6/2023
MCD - Công ty cổ phần Môi trường & Công trình Đô thị Đông Hà công bố thông tin về nội dung dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
Cập nhật: 29/5/2023
Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

MCD - THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
Cập nhật: 17/5/2023
MCD - Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

MCD-THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (12/5/2023)

Kết nối với chúng tôi

Đối tác hợp tác

 

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà đã làm tốt công tác thiết kế, thi công, quản lý hệ thống điện chiếu sáng đường phố, công viên. Xây dựng, quản lý hệ thống thoát nước đô thị. Quản lý, chăm sóc cây xanh đường phố, vườn hoa. Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và các dịch vụ đô thị khác... tạo vẻ đẹp cảnh quan cho đô thị. Xây dựng Đông Hà trở thành thành phố xanh, sạch , đẹp; phấn đấu đạt đô thị loại II trước năm 2020

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Album ảnh

Lịch

Lượt truy cập

0069661

Nổi bật

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY