Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Chi tiết

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày cập nhật: 19/04/2023 4:39:57 CH

MCD - Công văn công bố thông tin - Xem tại đây
MCD - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023  - Xem tại đây
MCD - Các tờ trình được thông qua ĐHCĐ năm 2023 - Xem tại đây 
MCD - Biên bản ĐHCĐ năm 2023 - Xem tại đây 
MCD - Biên bản kiểm phiếu - Xem tại đây 
MCD - Biên bản kiểm tra tư cách cổ đônng - Xem tại đây 

Lần xem: 191  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ (13/9/2023)
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ (20/7/2023)
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (20/7/2023)
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (28/6/2023)
  MCD - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (28/6/2023)
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (6/6/2023)
  MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 (29/5/2023)
  MCD - THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (17/5/2023)
  MCD-THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (12/5/2023)

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Thông báo