Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Tên Công ty: Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà
Trụ sở chính: Đường Trần Bình Trọng, Khu phố 8, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị.
Điện thoại: 0233.3562 389      -       0233.3561 261
Website: www.moitruongdothidongha.vn

Người đại diện : Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty

Quá trình thành lập và phát triển:

Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà tiền thân là một đội công nhân vệ sinh môi trường thuộc UBND thị xã Đông Hà, thành lập vào năm 1979 để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của thành phố, đến tháng 01 năm 1998 chuyển đổi thành Công ty công trình đô thị Đông Hà. Năm 2006, Công ty tiếp tục chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước theo quyết định số 1379/QĐ-UB ngày 26 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Trị. Chủ sở hữu của Công ty là UBND tỉnh, do vậy Công ty vừa đóng vai trò như một đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các công việc theo kế hoạch, dự toán của tỉnh và của thành phố giao phó đồng thời cũng là một đơn vị sản xuất kinh doanh như các Công ty TNHH khác.

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo hình thức cổ phần hóa, ngày 12 tháng 06 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có Kế hoạch số 1874/KH-BCĐCPH của BCĐ CPH về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà thành Công ty cổ phần. Mục tiêu của việc sắp xếp lại này là hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến có điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, tăng tính tự chủ, minh bạch, tạo điều kiện cho người lao động góp vốn để thực sự làm chủ Công ty. Đến ngày 28/12/2016 Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp số 3200011389, trong đó Nhà nước nắm giữ 55,38% vốn điều lệ.

  Trải qua gần 40 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển với nhiều thăng trầm, khó khăn của cơ chế thị trường nhưng Công ty vẫn luôn hoạt động tốt, cống hiến được nhiều thành tựu cho thành phố và cho tỉnh nhà, đạt được những kết quả cao trong việc gìn giữ và xây dựng phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Chức năng, nhiệm vụ:

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại;

- Lắp đặt hệ thống điện;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Thu gom rác thải không độc hại;

- Thu gom rác thải độc hại;

- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;

- Vận chuyển chất thải rắn;

- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;

- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;

- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;

- Quản lý vỉa hè đường phố;

- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Sản phẩm dịch vụ:

1. Cây xanh đô thị

2. Vệ sinh môi trường

3. Dịch vụ rút hầm cầu

4. Dịch vụ chiếu sáng – thoát nước

5. Xử lý rác thải

6. Dịch vụ tư vấn, thiết kế chuyên dụng

Thông báo

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894