Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Cơ cấu tổ chức

Họ tên

Chức vụ

Ông: Nguyễn Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT

Ông: Lê Văn Phúc

Giám đốc

Bà: Lê Thị Hồng Minh

Phó Giám đốc

Ông: Lê Thái Hưng

Phó Giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Lệ Chi

Trưởng Ban kiểm soát

Ông: Trần Văn Sáu

Trưởng phòng TCHC - LĐTL

Ông: Võ Thành Nam

Trưởng phòng KH - KD

Ông: Hoàng Đức Quế

Đội trưởng Đội chiếu sáng - thoát nước

Ông: Nguyễn Quyển

Đội trưởng Đội cây xanh - công viên

Ông: Nguyễn Quốc Lâm

Đội trưởng Đội xe máy

Bà: Đoàn Thị Hạnh

Đội trưởng Đội môi trường 1

Ông: Nguyễn Hồng Sơn

Đội trưởng Đội môi trường 2

Thông báo

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894