Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngày cập nhật: 18/12/2023 1:26:14 CH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường với thông tin sau:
- Thời gian: 08h30' ngày 09/01/2024
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà, Đường Trần Bình Trọng, khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Thông báo mời họp, các tài liệu liên quan - Xem Tại đây

 

Lần xem: 171  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023 (3/4/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (18/1/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (18/1/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (18/12/2023)
  MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (30/11/2023)
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (20/11/2023)
  MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH (13/11/2023)
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ (13/9/2023)
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ (20/7/2023)

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Thông báo