Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Chi tiết

MCD - CHỐT DANH SÁCH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022

Ngày cập nhật: 04/05/2023 2:20:28 CH

MCD - Công văn công bố thông tin, xem tại đây

MCD - Thông báo chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022, xem tại đây

MCD - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, xem tại đây

Lần xem: 306  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (26/4/2024)
  CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (26/4/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (15/4/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH NĂM 2024 (15/4/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (15/4/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023 (3/4/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (18/1/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (18/1/2024)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (18/12/2023)

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. HC - NS
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Thông báo