Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Chi tiết

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Ngày cập nhật: 28/11/2022 4:13:31 CH

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô Thị Đông Hà (Mã chứng khoán - MCD)

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung: Công bố thông tin với UBCK Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội: Về Hợp đồng kiểm toán số 1122102/MOORE AISDN - DN ngày 28/11/2022 về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc 31/12/2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô Thị Đông Hà.

File đính kèm:

MCD - Công bố thông tin (download)

MCD - Hợp đồng kiểm toán (download)

Lần xem: 172  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ (28/3/2023)
  CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ (17/3/2023)
  Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà (7/3/2023)
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ DỰ KIẾN THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (3/3/2023)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (2/3/2023)
  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (1/3/2023)
  CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 (21/2/2023)
  CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (28/11/2022)
  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lâp Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930-2022) và 12 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (19/10/2022)

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Thông báo