Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

Ngày cập nhật: 09/10/2017 10:44:54 SA

            CÔNG TY CỔ PHẦN

           MT&CTĐT ĐÔNG HÀ

             Số: 05 /TB - HĐQT

 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Đông Hà, ngày 09 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc bán thanh lý tài sản

 

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-Cty ngày 06/10/2017 về việc bán thanh lý tài sản. Công ty CP Môi trường & Công trình đô thị Đông Hà thông báo như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán thanh lý tài sản: Công ty CP Môi trường & Công trình đô thị Đông Hà.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức bán thanh lý tài sản: 15h ngày 19/10/2017 tại Công ty CP Môi trường & Công trình đô thị Đông Hà.

3. Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán thanh lý:

Máy ủi D40P-1 đã qua sử dụng: 01 chiếc

4. Giá khởi điểm của tài sản thanh lý: 100.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

5. Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ và tài sản bán thanh lý: từ ngày 10/10/2017 đến 14h ngày 19/10/2017 tại Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà; Đường Trần Bình Trọng – Phường 5 – Đông Hà – Quảng Trị.

6. Đăng ký tham gia mua tài sản thanh lý: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 19/10/2017. Đặt cọc trước 10% giá khởi điểm tại phòng Kế toán - Tài chính Công ty.

Vậy Công ty thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá được biết để đăng ký tham gia.

 

                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                         Trần Lương Tưởng

Lần xem: 662  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Quảng trị tại CTCP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà (20/3/2019)
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà (19/3/2018)
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (23/10/2017)
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (9/10/2017)
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (13/9/2017)
  Công ty CP MT và CT đô thị Đông Hà: Nỗ lực vì một đô thị sáng – xanh, sạch, đẹp (17/1/2017)
  Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà (1/12/2016)
  Quyết định công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh" và tặng " Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh" (21/3/2016)
  Công ty TNHH một thành viên MT&CTĐT Đông Hà vinh dự nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015 (21/3/2016)

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 Phòng HC - NS
053.3561.261
P. Kế toán - TC
053.566.894
Phòng KD
053.562.389
Phòng KH - KT
053.563.800

Thông báo