Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà

Ngày cập nhật: 01/12/2016 3:19:52 CH

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà

(Xây dựng) - Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên MT&CTĐT Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vừa tổ chức Đại hội đồng thành lập Công ty cổ phần MT&CTĐT Đông Hà.


Ra mắt HĐQT và Ban kiếm soát Công ty.

Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần, Công ty TNHH MTV MT&CTĐT Đông Hà đã hoàn thành phương án cổ phần hoá, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần, lấy ý kiến đại hội công nhân viên chức. Trong đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần hơn 3,3 tỷ đồng; tổng số lao động có tới thời điểm cổ phần hoá 260 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần 229 người; tổng chi phí cổ phần hoá 200 triệu đồng. Ngày 3/6/2016, cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài được tổ chức tại trụ sở Công ty TNHH MTV MT&CTĐT Đông Hà với số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 2.200 cổ phần, tương đương 13,25% số cổ phần đưa ra đấu giá. Đến thời điểm hiện tại, số cổ đông của công ty là 219 cổ đông, với cơ cấu theo vốn điều lệ là số cổ phần Nhà nước nắm giữ 183.849 cổ phần, chiếm 55,38% vốn điều lệ công ty cổ phần; số cổ phần của các cổ đông khác nắm giữ 148.170 cổ phần, chiếm 44,62% vốn điều lệ công ty cổ phần.

Tại Đại hội cổ đông thành lập Công ty CP MT&CTĐT Đông Hà, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần; bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua các tờ trình và biểu quyết quyết định về phương án sản xuất kinh doanh năm 2016-2018 của công ty; kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ông Trần Lương Tưởng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.


Chủ tịch HĐQT Trần Lương Tưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

                                                                             Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn

Lần xem: 2685  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 (29/5/2023)
  MCD - THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (17/5/2023)
  MCD-THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (12/5/2023)
  MCD - THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (10/5/2023)
  MCD - CHỐT DANH SÁCH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022 (4/5/2023)
  MCD - CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 (24/4/2023)
  MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (19/4/2023)
  CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ (28/3/2023)
  CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ (17/3/2023)

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Thông báo